Ei onnistu olympianeuleet ei...
Ei onnistu muutkaan urakat.
Jalka on kipeä - lääkettä menee...
Huomenna lääkäriin...

***
I don't succeed in anything...
Knitting when watching Olympics doesn't work out...
Nor does anything else....
Foot hurts - medicine goes...
Will head to the doctor tommorrow...